TIKTOK TIP 8

Ook online wordt er gepest. Soms valt dit minder op dan op het schoolplein maar de impact ervan is minstens even groot. Spreek hierover met je kind. Laat hem of haar weten dat cyberpesten echt niet oké is. Maak duidelijk dat het belangrijk is om hierover met jou te praten als hij of zij online pesten ziet of meemaakt. Zowel als slachtoffer als omstander of als pester. Maak dit bespreekbaar en blijf erover praten.